Ana sayfa

Nurcan Abacı

Uludağ Üniversitesi’nde aralarında Osmanlı sosyal tarihinin de bulunduğu çeşitli dersler veriyorum. Burada düzensiz aralıklarla yayınlamayı düşündüğüm olayların büyük bir çoğunluğu Bursa Kadı sicillerinden seçilmiştir ve vergi mükelleflerinin hayatları üzerine yoğunlaşmaktadır. Siz buna reaya hikayeleri de diyebilirsiniz.

Latest from the Blog

Bir Tarih Metni Nasıl İnşa Edilir?

Dimitri’nin Kızlarını Kim Hamile Bıraktı?)Nurcan Abacı*Özetİlk on bölümde tarih alanındaki temel kavramlardan yaklaşımlara, kaynaklardan etnografyaya ve disiplinlerarası işbirliğine uzanan geniş bir yelpazede giriş düzeyinde bilgi edindiniz. Benim anlatacağım kısım kaynaklardan bilgi edinme ve bu bilgiyi yazma aşamasıdır. İlk olarak örnek belgeler üzerinden bilgi edinme süreci hakkında fikir edineceksiniz. İkinci aşamada ise bu bilginin yazılma sürecinde…

Beni Burada Arama Anne: Şüphe Üzerine İşkence ile İtirafa Zorlama (Antep.17. yy.)

Yukarıdaki görsel Firdevsi’nin Şehname’sinden bir hikayeyi resmetmektedir. Züleyha karakterli üvey annesinin ahlaksız ilgisine bigâne kalan Siyavuş, iftiralar karşısında masumluğunu kanıtlamak için ateşle imtihan olur. Atıyla beraber üzerinden geçtiği alevlerden hiç bir zarar görmeyerek suçsuzluğunu kanıtlar. Ancak Yusuf olayında olduğu gibi bu, temize çıkması için yeterli değildir ve sürgüne gitmek zorunda kalır. Firdevsi’nin anlattığı hikaye aslında…

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: